port zewnętrzny banner

Zarząd Morskiego Portu Gdynia przedstawia najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania – Port Zewnętrzny. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego (czyli sztucznego półwyspu), na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz prawdopodobnie inne dodatkowe instalacje. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Molo Węglowe.
Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m, podczas gdy obecnie maksymalna głębokość akwenów Portu Gdynia wynosi około 13,5 metra.

Nowe nabrzeża Portu Gdynia umożliwią zawijanie statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z uwagi na niewielką głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2,5 mln TEU (czyli jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), czyli około 25 mln ton ładunków.

Port Zewnętrzny przyczyni się nie tylko do rozwoju Portu Gdynia, ale przełoży się też na zwiększenie wpływów do budżetu Gdyni, Pomorza oraz Polski. Będzie istotnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

3 950 000 000 zł

Przewidywane łączne nakłady netto na realizację I Etapu przyjętego wariantu inwestycji,
z uwzględnieniem połączenia z infrastrukturą dostępową od strony lądu

Realizacja

strategicznych założeń rozwoju Portu Gdynia

2028 rok

Planowane ukończenie budowy i wyposażenia Portu Zewnętrznego

Korzyści

dla kraju, Portu, Gdyni i jej mieszkańców, operatorów terminali portowych, potencjał wzrostu innowacyjności sektora portowego
 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.