Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

21 września br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gościł uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Grodziska Wielkopolskiego, którzy przybyli do siedziby Spółki na spotkanie informacyjne w ramach promocji projektu unijnego pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia" (nr umowy o dofinansowanie POIS.07.02.00-00-004/09-00).

W czasie spotkania prowadzonego przez Pana Krzysztofa Gromadowskiego - Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations goście zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat portu - jego historii, aktualnej struktury oraz realizowanych w porcie inwestycji. Przedstawiono również prezentację dotyczącą aktualnie prowadzonej inwestycji pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia". Inwestycja ta współfinansowana jest w kwocie 53,73 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.