Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

mapaZakres geograficzny projektu

Projekt zlokalizowany jest w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia.

Położenie geograficzne - współrzędne: 54°32'N, 18°34'E.

Kanał Portowy prowadzi od wejścia głównego do portu do najdalej położonych nabrzeży Helskie I i Bułgarskie, umożliwiając podejście statków do wszystkich basenów i nabrzeży portowych. Na Kanale Portowym znajdują się trzy obrotnice (akweny o rozmiarach umożliwiających obracanie się statków przed podejściem do nabrzeży).

Zakres przedmiotowy projektu

Projekt obejmuje prace czerpalne (pogłębiarskie) w obrębie całego Kanału Portowego, tj. od wejścia głównego do portu (główki falochronu), poprzez obrotnice 1, 2 i 3 do Nabrzeża Helskie I oraz do obszaru Basenu III.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

1. Zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Francuskiego, Belgijskiego, Holenderskiego, Norweskiego, Słowackiego (d. Jugosłowiańskie), Helskiego I, poprzez umocnienie dna przy nabrzeżach materacami z geowłókniny wypełnionymi piaskiem; długość zabezpieczonych nabrzeży będzie wynosić 2474 m.

2. Pogłębienie do -13,5 m Kanału Portowego na całej długości 5300 m od wejścia do portu do nabrzeży Helskie I i Bułgarskie (w kierunku zachodnim) oraz do Basenu III (w kierunku wschodnim); obecna głębokość kanału wynosi od 11,5 m do 12,0 m, a po zakończeniu realizacji będzie wynosiła 13,5 m (różnica 1,5 - 2,0 m).

3. Przebudowę konstrukcji Ostrogi Pilotowej w zakresie koniecznym do poszerzenia wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna, na głębokości -13,5 m. Szerokość wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna wynosi obecnie 84 m, a po zakończeniu realizacji inwestycji szerokość będzie wynosiła 98 m (różnica 14 m).

4. Pogłębienie dna przy następujących nabrzeżach:

- Holenderskie: odcinek ok. 100 m z 9,8 m na 11,1 m (o 1,3 metra), a odcinek ok. 400 m z 12,2 m na 13,5 m (o 1,3 metra),

- Helskie I: odcinek 282 m z 11,0 m na 12,5 m (o 1,5 metra), odcinek 400 m z 12,0 m na 13,2 m (o 1,2 metra),

- Norweskie: odcinek ok. 105 m z 8,8 m na 9,0 m (o 0,2 metra) i odcinek ok. 150 m z 7,5 m na 9,0 m (o 1,5 metra),

- Francuskie: odcinek 196 m z 11,8 m na 12,0 m (o 0,2 metra), odcinek ok. 204 m z 11,6 m na 13,5 m (o 1,9 metra), odcinek 112 m z 12,5 m na 13,5 m (o 1,0 metr);

- Słowackie (d. Jugosłowiańskie): 190 m z 8,4 m na 8,7 m (o 0,3 metra).

5. Pogłębienie obrotnic portowych nr 1, 2 i 3; Obrotnica nr 1 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m), nr 2 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m), nr 3 z 11,5 m do 13,5 m (o 2 m).

6. Zwiększenie średnicy obrotnic portowych nr 2 i 3; nr 2 ze średnicy 300 m do 385 m (o 85 m) i nr 3 ze średnicy 270 m do 400 m (o 130 m).