Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

dofinansowanieProjekt został pierwotnie ujęty, jako podstawowy, pod numerem 123 na liście indykatywnej (MP nr 30/2008 Poz. 269 z dnia 6 marca 2008) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 - 2013, Priorytet VII Transport Przyjazny ¦rodowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego.

W dniu 30 listopada 2009 roku w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-004/09-00 dla projektu pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia", nr POIS.07.02.00-004/09, w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 - 2013.

Wartość projektu z podatkiem VAT wynosi 90 660 788,00 PLN, wysokość dofinansowania: 51 161 570,04 PLN.