Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

daneInwestycja obejmuje następujące elementy:

Ostroga Pilotowa

Z opracowanej przez ZMPG S.A. ekspertyzy nawigacyjnej wynika, że bezpieczeństwo ruchu większych statków wymaga poszerzenia wejścia wewnętrznego do portu na poziomie dna poprzez likwidację istniejących skarp. Nie jest to możliwe bez przebudowy konstrukcji Ostrogi Pilotowej.

Zakres robót

Część podwodna: poszerzenie w dnie o 14 m wejścia wewnętrznego, do rzędnej głębokości -13,5 m; zabezpieczenie przy pomocy stalowej ścianki szczelnej - żelbetowej skrzyni głowicy ostrogi posadowionej na 3-metrowej podsypce tłuczniowej; ścianka szczelna pogrążona w wykopie, zasypanym następnie do rzędnej -9,2 m, a na tym warstwa betonu podwodnego do rzędnej -8,4 m; dla zabezpieczenia stateczności wbicie 6 mikropali o nośności 600kN, w rurach osłonowych; wokół konstrukcji przebudowanej głowicy Ostrogi umocnienie dna w postaci powiązanych ze sobą worków (277 szt.) o wymiarach 2,0x1,5x0,5 m z geotkaniny polipropynowej ułożonych na geowłókninie przypiętej do dna szpilkami - całkowita powierzchnia 860 m2, obrzeża geowłókniny przysypane pospółką lub żwirem grubym; kubatura robót podczyszczeniowych maks. 214 m3, zasypy wyrównujące piaskiem;

Część nadwodna: rzędna korony +2,3 m; nadbudowa żelbetowa w postaci oczepów w ściance szczelnej połączonych żebrami, wykonanymi w żelbetowych płytach szalunkowych, usytuowanymi nad żebrami istniejącej konstrukcji; przestrzeń między oczepem a istniejącą konstrukcją wypełniona żelbetową płytą; na głowicy nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (8 cm) na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i warstwie chudego betonu cementowego, spadek nawierzchni na zewnątrz od osi 0,5 %; wyposażenie nadbudowy: odbojnice gumowe po 6 szt. z każdej strony i odbojnice przegubowe od czoła, dwie drabinki wyłazowe, dwa żeliwne pachoły cumownicze ZI-22,5, barierka ochronna z rur stalowych, cztery przepusty PCV i studzienka dla instalacji elektrycznych; odtworzenie światła nawigacyjnego, zdemontowanego na czas budowy.

Kanał Portowy - roboty czerpalne

Etapy robót czerpalnych (proj. głęb. -13,5 m):

Etap I: Awanport, Obrotnica nr 1 o śr. 500 m, Basen III; proj. kubatura 687 206 m3, proj. powierzchnia czerpania 539 740 m2;

Etap II: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 1 do Obrotnicy nr 2; proj. kubatura 94 297 m3, proj. powierzchnia czerpania 118 963 m2;

Etap III: Obrotnica nr 2 o śr. 385 m; proj. kubatura 57 332 m3, proj. powierzchnia czerpania 132 663 m2;

Etap IV: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 2 do Obrotnicy nr 3; proj. kubatura 219 243 m3, proj. powierzchnia czerpania 195 073 m2;

Etap V: Obrotnica nr 3 o śr. 400 m; proj. kubatura 160 519 m3, proj. powierzchnia czerpania 139 436 m2;

Etap VI: Kanał Portowy od Obrotnicy nr 3 do Nabrzeża Helskie I; proj. kubatura 437 812 m3, proj. powierzchnia czerpania 180 858 m2;

Łączna proj. kubatura czerpania 1 656 409 m3, a powierzchnia 1 306 733 m2.

Umocnienia dna

Projektowanie umocnienie polega na ułożeniu na uprzednio wyprofilowanym dnie pojedynczej warstwy geowłókniny technicznej, a następnie ułożeniu warstwy worków uszytych z tkaniny geotekstylnej, wypełnionych piaskiem. Warstwa geowłókniny układana z zakładem i mocowana do dna szpilkami z pręta okrągłego; szpilkowanie wykonywane rzędami co 2 m, odległość szpilek w rzędzie co 1,4 m, na obrzeżu co 1 m; geowłóknina wykładana na ściankę szczelną lub ścianę skrzyni na wys. 50 cm i na zewnątrz umocnienia też 50 cm. Worki o wymiarach 2,0x1,5x0,45 m, ułożone ściśle, powiązane linkami przewlekanymi przez specjalne ocynkowane otwory. Przestrzenie we wnękach brusów stalowej ścianki szczelnej wypełniane korkiem betonowym.

Zakres umocnienia dna:

Nab. Holenderskie - poszerzenie umocnienia (dł. 100 m) i nowe umocnienie (dł. 399 m) w pasie do 21 m, z rzędną -13,5 m;

Nab. Belgijskie - poszerzenie umocnienia (dł. 134 m) w pasie do 21 m, z rzędną -10 m;

Nab. Francuskie - poszerzenie umocnienia (dł. 316 m), z rzędną -13,5 m i nowe umocnienie (dł. 196 m) z rzędną -12,0 m, w pasie do 21 m;

Nab. Norweskie - zabezpieczenie stopy skrzyni półką szer. 7,2 m na rzędnej -9,2 m, dalej skarpa do dna w pasie o szer. 6,1 m na rzędnej -11,0 m (dł. 256 m) oraz zabezpieczenie narożników nabrzeży Indyjskiego i Stanów Zjednoczonych;

Nab. Słowackie (d. Jugosłowiańskie) - umocnienie dna z zabezpieczającym przykryciem stóp skrzyń na rzędnej -8,7 m, zejście skarpą do rzędnej -9,7 m i dalej do głębokości -10,2 m (dł. 172 m) oraz narożników nabrzeży Węgierskie i Rumuńskie;

Nab. Helskie I - umocnienie dna w pasie do 21 m, z rzędną -12,5 m na dł. 398 m i z rzędną -13,2 m na dł. 400 m; w rejonie pochylni "A" (dł. 49,5 m) umocnienie obszaru do szer. 30 m na dł. 21 m.

Łączne umocnienia dna (rozszerzenia i nowe) wzdłuż ww. nabrzeży wyniosą ok. 47 tys. m2.